: دستگاه سوراخ زن 42 مته

دارای یک هد 21 مته ای در قسمت افقی و دو هد 21 مته ای در قسمت عمودی از زیر -
الکتروموتورهای دو اسبی برای هر هد 21 مته ای -
قابلیت حرکت فک پایین جهت انجام کارهای الیت و خار طبقه -
فاصله حرکتی هد 21 مته افقی در هر قطعه -
دارای متر بلند 3 متری همراه با 4 شابلون بصورت جک پنوماتیک -

سوراخ زن 42 مته
Designed by : Hamed Yousefie
Copyright © 2012 Aryak Tools Co. All rights reserved