مکنده خاک اره

دستگاه مکنده خاک اره

MW300 مدل
قدرت موتور 1500 وات -
قدرت مکش 42/15 مترمکعب در هر دقیق -
تعداد خروجی 2*100 -
قطر کیسه 500 میلیمتر -
ارتفاع کیسه 500 میلیمتر -
وزن دستگاه 47/15 کیلوگرم -

Designed by : Hamed Yousefie
Copyright © 2012 Aryak Tools Co. All rights reserved