: نوار لبه چسبان نیمه اتوماتیک


مناسب جهت مصارف کارگاه ها و مراکز نیمه صنعتی -
چسب زنی لبه قطعه کار -
قرقره های ماساژ نوار به لبه قطعه کار -
ایستگاه برش سر و ته نوار توسط اره -
ایستکاه فرز بالا و پایین نوار -
سرعت تغذیه دستگاه 6/4 متر بر دقیقه -
ضخامت نوار مورد استفاده 0/4 تا 3 میلیمتر -
چسب زنی لبه قطعه کار -
ایستگاه فرز بالا و پایین -
<< صفحه قبل صفحه بعد >>
Designed by : Hamed Yousefie
Copyright © 2012 Aryak Tools Co. All rights reserved