:خصوصیات مشترک دورکن ها


تنظیم ارتفاع و زاویه خوری اره اصلی به همراه خط زن به صورت دستی -
تنظیم زاویه خوری اره ها به صورت دستی با نمایشگر دیجیتالی -
گونیای فارسی بری بر روی ریل،جهت برش های زاویه دار -
الکتروموتور 5/5 اسبی جهت تیغ اره اصلی با توان 4500 تا 5500 دور در دقیقه -
الکتروموتور خط زن 1 اسب با توان 80000 دور در دقیقه -
ماکزیمم قطر اره اصلی بدون خط زن 350 میلیمتری -
همراه یکدست تیغ الماسه ایتالیایی -
قابلیت تبدیلی به سیستم تک فاز -
اره دورکن اره دورکن
Designed by : Hamed Yousefie
Copyright © 2012 Aryak Tools Co. All rights reserved